Main.BG - Каталог
Добави връзка   Администрация   Карта  
 
Адвокатски кантори  22
Консултантски фирми  5
Онлайн консултации  3
Главна директория » Услуги
Показване: Всички | Връзки | Статии
Правни услуги RSS
Сортирай по: Популярност
1.
(1/760) | Оцени
Услуги на кантората! ГРАЖДАНСКО, ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ПРАВО - Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус - Изготвяне на договори - Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО - Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси - Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.) - Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака ТРУДОВО ПРАВО - Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
http://sites.google.com/site/170352/ Невалидна връзка?
2.
(0/763) CY: 0 | Оцени
Адвокатска кантора СТОЙЧЕВСКА дава безплатни он-лайн консултации - посетете нашият уеб сайт там можете да изтеглите безплатно примерни договори, жалби, молби, правни процедури и др.Регистрация и пререгистрация на фирми, безплатни он-лайн консултации, изготвяне на договори, нотариални актове, процесуално представителство, безплатни примерни договори, молби, жалби
http://advokat-bul.eu Невалидна връзка?
3.
(0/615) | Оцени
Адвокат Германия България | Адвокат Българско Немско право | Икономическо Право България Германия | Право ЕС | Лайпциг Мюнхен София
http://www.ruskov-law.eu/ Невалидна връзка?
4.
(0/600) CY: 0 | Оцени
Информация относно изискванията за емиграция в Канада. Безплатна оценка на възможностите Ви за емиграция. Цялостно или частично съдейсвие в течение на емиграционния процес.
http://www.canadaimm.com Невалидна връзка?
5.
(0/556) | Оцени
Сайт на Адвокатско съдружие Абаджиев и Кирилов- търговско, данъчно, осигурително, административно, договорно, вещно право, несъстоятелност, наказателно, семейно, гражданско право.
http://www.lawbg.info Невалидна връзка?
6.
(0/538) Оценка: Не/9.0 | Оцени
Адвокат Теодора Савова - Адвокат, правни услуги, адвокатски услуги, консултации по гражданско-правни въпроси, бракоразводни дела, правни консултации, юридически консултации.
http://lawyersavova.com/ Невалидна връзка?
7.
(0/492) CY: 0 | Оцени
арбитражен съд, арбитраж, съд, съюз на арбитрите арбитри, арбитраж, съюз на арбитрите, арбитражна такса, арбитражно решение, арбитражна клауза
http://www.arbitri.eu/ Невалидна връзка?
8.
(0/484) | Оцени
Адвокатска кантора в град Пловдив
http://www.alfaetomega.hit.bg Невалидна връзка?
9.
(0/480) | Оцени
КОРЕКТ ОДИТ ЕООД - финансов одит, независим Финансов одит, одит на финансови отчети, одитори, заверка на финансови отчети, счетоводно обсужване, счетоводни услуги, данъчно облагане консултации, одиторска фирма, одиторска къща, Валентин Димитров Богданов, Правни услуги, Обжалване на актове и наказателни постановления от НАП
http://www.audit-bg.com/ Невалидна връзка?
10.
(0/470) Оценка: Не/10.0 | Оцени
Адвокат Божидар Харизанов извършва юридически консултации и комплексно правно обслужване
http://bharizanov.hit.bg/ Невалидна връзка?
11.
(0/447) CY: 0 | Оцени
Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг е екип от опитни специалисти, които могат да Ви окажат компетентна правна помощ във всички сфери на правото. Адвокатът, които работи при нас има богат опит в сферата на обществените поръчки. Нашите амбициозни юристи ще Ви помогнат да решите вашите правни проблеми.
http://tml-consult.com Невалидна връзка?
12.
(0/445) CY: 0 | Оцени
Консултации по търговски договори, преговори и представителство, правни становища, устройствен статус на недвижими имоти, спорове за собственост, реституционни претенции, ипотеки, съдебни обезпечителни мерки, устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, промяна на предназначението на земеделски земи, изменения на устройствени и кадастрални планове, издаване на визи за проектиране, одобрение на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж, откриване на строителни площадки, получаване на разрешение за ползване, учредяване на сервитути
http://www.finlexgroup.com Невалидна връзка?
13.
(0/418) CY: 0 | Оцени
Дружеството "Иванова и съдружие" ЕООД е специализирано в предоставянето на правни консултации и съдебна защита. Адвокатите и консултантите на правната кантора ще Ви предоставят правни съвети относно сключването и прекратяването на трудови договори, трудови права и задължения.
http://www.ivanovalawyers.com Невалидна връзка?
14.
(0/409) CY: 0 | Оцени
Адвокатска кантора Желеви предоставя консултантски услуги по юридически въпроси, а така също и комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни корпоративни клиенти и мултинационални компании. Дружеството покрива всички области на правото, засягащи всеки аспект на търговската дейност и осигурява пълния набор от правни услуги - от учредяване на компании и постоянно правно обслужване на търговската им дейност до осигуряване на правната им защита и представителство пред съдебни, съдебно-изпълнителни, арбитражни и административни органи и институции, за което разполагаме с изявени адвокати със сериозен процесуален опит и практика.
http://www.jeleva.com Невалидна връзка?
15.
(0/387) | Оцени
Адвокатска кантора "Шопова & Карагеоргиева - Мострова" осигурява най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. Специализирана е в Дружествено право и търговски договори, Сливания и придобивания, Банково и финансово право, Защита на конкуренцията, Недвижими имоти и строителство, Инвестиционен мениджмънт, Разработване и финансиране на проекти, Телекомуникации, информационни технологии защита на авторски права.
http://www.shopova-mostrova.com Невалидна връзка?
16.
(0/383) CY: 0 Оценка: Не/10.0 | Оцени
Aдвокатска кантора Русинова & Бекирска :: семейно право, защита от домашно насилие, права на човека, сексуален тормоз
http://www.womeninforce.eu Невалидна връзка?
17.
(0/378) CY: 0 Оценка: Не/10.0 | Оцени
Над 20 години обслужваме правно български и чуждестранни юридически и физически лица. Адвокатие и сътрудниците които работят към нас притежават богат международен опит и владеят свободно поне един западен език, измежду които италиански, английски, руски, немски и френски език
http://lawyers-dyankovi.com/ Невалидна връзка?
18.
(0/349) | Оцени
Правни услуги - пълно правно обслужване на фирми, бракоразводни дела, реституция и други.
http://www.advokatska-kantora.net Невалидна връзка?
19.
(0/348) | Оцени
Оказвам съдействие на български граждани, които са работили или работят в Германия. Попълване и подаване на годишни данъчни декларации; декларации за получаване на надвзетия данък общ доход; декларации за получаване на детсик надбавки. Без значение къде сте отседнали в момента.
http://migroconsult.com Невалидна връзка?
20.
(0/336) CY: 0 | Оцени
Правни консултации и обслужване на фирми.
http://sotirov.info Невалидна връзка?
21.
(0/333) | Оцени
Адвокат Чочев извършва правни консултации, процесуално представителство, правно съдействие и правна помощ в град плевен
http://chochev.com/ Невалидна връзка?
22.
(0/329) CY: 0 | Оцени
Адвокат Елисавета Иванова предлага правни услуги от понеделник до петък от 9:00 до 19:00. В кантора Иванова разполагаме с няколко тясно профилирани адвокат.
http://kantoraivanova.com/ Невалидна връзка?
23.
(0/325) | Оцени
Правни консултации относно обществени поръчки и европейски проекти. Изготвяне на конкурсна документация, планиране, изработване и управление на проекти. Юридически услуги в областта на търговското, трудовото, вещното и гражданското право.
http://www.advokatite.bg/ Невалидна връзка?
24.
(0/310) CY: 0 | Оцени
Адвокатска кантора ВИП Консулт има повече от десетгодишна практика и предлага консултации както на индивидуални клиенти, така и на фирми. Услугите ни покриват всички сфери на правото и консултациите. Компанията развива дейността си в съответствие с новите изисквания на бизнеса и предлага правни услуги и бизнес консултации, свързани с проекти за чуждестранни инвестиции в България. Освен консултирането относно форми на инвестиране, правната форма на осъществяване на дейносттав България и разясняването на съответната правна уредба, наша основна задача е да открием за своите клиенти най-подходящите начини за постигане на целите им и да осигурим максимална защита на интересите им.
http://vip-consult.net/ Невалидна връзка?
25.
(0/308) CY: 0 | Оцени
Адвокатско дружество Смолички и партньори предлага на клиентите си цялостно правно обслужване на граждани и фирми.
http://www.smolichki.com Невалидна връзка?
26.
(0/307) CY: 0 | Оцени
Регистрация на фирма на изключително атрактивни цени. Предлагаме регистрация на ООД, регистрация на ЕООД, както и на ЕТ, АД и ЕАД. Правна помощ след регистрация на вашата фирма.
http://regihelp.com Невалидна връзка?
27.
(0/303) CY: 0 | Оцени
Адвокатско дружество Димитрова и Партньори - Корпоративно право, Търговско право, Финанси, Осигурително право, Защита на личните данни, Обществени поръчки, Димитрова, Ликвидация, Несъстоятелност, Съдебна защита, Сливания, Придобивания, Банково право, Недвижими имоти, Строителство, Трудово право, Арбитраж
http://dplawfirm.bg Невалидна връзка?
28.
(0/272) CY: 0 | Оцени
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ДРАГОМИРА ДИМИТРОВА МИТРОВА е с шестгодишна практика в тази дейност. Извършва бързо принудително събиране на вземания на физически и юридически лица, събиране на публични държавни вземания. Узаконява въводи във владение на недвижими имоти. Съдейства за налагане на запори върху собственост на длъжници. Съблюдава навременно предаване и продажба на заложена собственост или имущество. Прави запечатване на помещения, превозни средства или оборудване. Посредничи между страните по делото. За връзка и повече информация: гр. Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 54, партер, 032/ 269 000, 0898 624 257.
http://www.dragomira-mitrova.com Невалидна връзка?
29.
(0/271) CY: 0 | Оцени
Адвокат Алексиев предлага голям кръг от правни услуги, като регистрация и пререгистрация на фирма, правно обслужване на корпоративни клиенти, процесуално представителство, трудово правни дела и консултации.
http://advokatalexiev.com/ Невалидна връзка?
30.
(0/266) CY: 0 | Оцени
На сайта ще намерите съвети по гражданско, търговско и данъчно право както и за принудително събиране на вземания, актуална съдебна практика ,редактирана на разбираем български език.
http://www.advokatatanasova.com Невалидна връзка?
31.
(0/266) CY: 0 | Оцени
Адвокатска къща Деспотов, Гичева и партньори предоставя висококвалифицирана правна и консултанска помощ, услуги и съдействие по широк спектър от казуси
http://www.despotov-gicheva.com Невалидна връзка?
Връзки в категорията: 31
Нови връзки
арбитражен съд, арбитраж, съд, съюз на арбитрите арбитри, арбитраж, съюз на арбитрите, арбитражна такса, арбитражно решение, арбитражна клауза
Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг е екип от опитни специалисти, които могат да Ви окажат компетентна правна помощ във всички сфери на правото. Адвокатът, които работи при нас има богат опит в сферата на обществените поръчки. Нашите амбициозни юристи ще Ви помогнат да решите вашите правни проблеми.
Регистрация на фирма на изключително атрактивни цени. Предлагаме регистрация на ООД, регистрация на ЕООД, както и на ЕТ, АД и ЕАД. Правна помощ след регистрация на вашата фирма.
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ДРАГОМИРА ДИМИТРОВА МИТРОВА е с шестгодишна практика в тази дейност. Извършва бързо принудително събиране на вземания на физически и юридически лица, събиране на публични държавни вземания. Узаконява въводи във владение на недвижими имоти. Съдейства за налагане на запори върху собственост на длъжници. Съблюдава навременно предаване и продажба на заложена собственост или имущество. Прави запечатване на помещения, превозни средства или оборудване. Посредничи между страните по делото. За връзка и повече информация: гр. Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 54, партер, 032/ 269 000, 0898 624 257.
Оказвам съдействие на български граждани, които са работили или работят в Германия. Попълване и подаване на годишни данъчни декларации; декларации за получаване на надвзетия данък общ доход; декларации за получаване на детсик надбавки. Без значение къде сте отседнали в момента.
Адвокатско дружество Димитрова и Партньори - Корпоративно право, Търговско право, Финанси, Осигурително право, Защита на личните данни, Обществени поръчки, Димитрова, Ликвидация, Несъстоятелност, Съдебна защита, Сливания, Придобивания, Банково право, Недвижими имоти, Строителство, Трудово право, Арбитраж
Адвокатско дружество Смолички и партньори предлага на клиентите си цялостно правно обслужване на граждани и фирми.
На сайта ще намерите съвети по гражданско, търговско и данъчно право както и за принудително събиране на вземания, актуална съдебна практика ,редактирана на разбираем български език.
Адвокат Чочев извършва правни консултации, процесуално представителство, правно съдействие и правна помощ в град плевен
Адвокат Елисавета Иванова предлага правни услуги от понеделник до петък от 9:00 до 19:00. В кантора Иванова разполагаме с няколко тясно профилирани адвокат.
Адвокатска къща Деспотов, Гичева и партньори предоставя висококвалифицирана правна и консултанска помощ, услуги и съдействие по широк спектър от казуси
Aдвокатска кантора Русинова & Бекирска :: семейно право, защита от домашно насилие, права на човека, сексуален тормоз
Правни консултации относно обществени поръчки и европейски проекти. Изготвяне на конкурсна документация, планиране, изработване и управление на проекти. Юридически услуги в областта на търговското, трудовото, вещното и гражданското право.
Адвокатска кантора ВИП Консулт има повече от десетгодишна практика и предлага консултации както на индивидуални клиенти, така и на фирми. Услугите ни покриват всички сфери на правото и консултациите. Компанията развива дейността си в съответствие с новите изисквания на бизнеса и предлага правни услуги и бизнес консултации, свързани с проекти за чуждестранни инвестиции в България. Освен консултирането относно форми на инвестиране, правната форма на осъществяване на дейносттав България и разясняването на съответната правна уредба, наша основна задача е да открием за своите клиенти най-подходящите начини за постигане на целите им и да осигурим максимална защита на интересите им.
Правни консултации и обслужване на фирми.
Правни услуги - пълно правно обслужване на фирми, бракоразводни дела, реституция и други.
Адвокат Алексиев предлага голям кръг от правни услуги, като регистрация и пререгистрация на фирма, правно обслужване на корпоративни клиенти, процесуално представителство, трудово правни дела и консултации.
Над 20 години обслужваме правно български и чуждестранни юридически и физически лица. Адвокатие и сътрудниците които работят към нас притежават богат международен опит и владеят свободно поне един западен език, измежду които италиански, английски, руски, немски и френски език
Адвокатска кантора Желеви предоставя консултантски услуги по юридически въпроси, а така също и комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни корпоративни клиенти и мултинационални компании. Дружеството покрива всички области на правото, засягащи всеки аспект на търговската дейност и осигурява пълния набор от правни услуги - от учредяване на компании и постоянно правно обслужване на търговската им дейност до осигуряване на правната им защита и представителство пред съдебни, съдебно-изпълнителни, арбитражни и административни органи и институции, за което разполагаме с изявени адвокати със сериозен процесуален опит и практика.
Консултации по търговски договори, преговори и представителство, правни становища, устройствен статус на недвижими имоти, спорове за собственост, реституционни претенции, ипотеки, съдебни обезпечителни мерки, устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, промяна на предназначението на земеделски земи, изменения на устройствени и кадастрални планове, издаване на визи за проектиране, одобрение на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж, откриване на строителни площадки, получаване на разрешение за ползване, учредяване на сервитути