Main.BG - Каталог
Добави връзка   Администрация   Карта  
 
Главна директория » Услуги » Правни услуги
Показване: Всички | Връзки | Статии
Консултантски фирми RSS
Сортирай по: Популярност
1.
(0/583) CY: 0 | Оцени
Информация относно изискванията за емиграция в Канада. Безплатна оценка на възможностите Ви за емиграция. Цялостно или частично съдейсвие в течение на емиграционния процес.
http://www.canadaimm.com Невалидна връзка?
2.
(0/429) CY: 0 | Оцени
Консултации по търговски договори, преговори и представителство, правни становища, устройствен статус на недвижими имоти, спорове за собственост, реституционни претенции, ипотеки, съдебни обезпечителни мерки, устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, промяна на предназначението на земеделски земи, изменения на устройствени и кадастрални планове, издаване на визи за проектиране, одобрение на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж, откриване на строителни площадки, получаване на разрешение за ползване, учредяване на сервитути
http://www.finlexgroup.com Невалидна връзка?
3.
(0/390) CY: 0 | Оцени
Адвокатска кантора Желеви предоставя консултантски услуги по юридически въпроси, а така също и комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни корпоративни клиенти и мултинационални компании. Дружеството покрива всички области на правото, засягащи всеки аспект на търговската дейност и осигурява пълния набор от правни услуги - от учредяване на компании и постоянно правно обслужване на търговската им дейност до осигуряване на правната им защита и представителство пред съдебни, съдебно-изпълнителни, арбитражни и административни органи и институции, за което разполагаме с изявени адвокати със сериозен процесуален опит и практика.
http://www.jeleva.com Невалидна връзка?
4.
(0/321) | Оцени
Оказвам съдействие на български граждани, които са работили или работят в Германия. Попълване и подаване на годишни данъчни декларации; декларации за получаване на надвзетия данък общ доход; декларации за получаване на детсик надбавки. Без значение къде сте отседнали в момента.
http://migroconsult.com Невалидна връзка?
5.
(0/292) CY: 0 | Оцени
Регистрация на фирма на изключително атрактивни цени. Предлагаме регистрация на ООД, регистрация на ЕООД, както и на ЕТ, АД и ЕАД. Правна помощ след регистрация на вашата фирма.
http://regihelp.com Невалидна връзка?
Връзки в категорията: 5
Нови връзки
Регистрация на фирма на изключително атрактивни цени. Предлагаме регистрация на ООД, регистрация на ЕООД, както и на ЕТ, АД и ЕАД. Правна помощ след регистрация на вашата фирма.
Оказвам съдействие на български граждани, които са работили или работят в Германия. Попълване и подаване на годишни данъчни декларации; декларации за получаване на надвзетия данък общ доход; декларации за получаване на детсик надбавки. Без значение къде сте отседнали в момента.
Адвокатска кантора Желеви предоставя консултантски услуги по юридически въпроси, а така също и комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни корпоративни клиенти и мултинационални компании. Дружеството покрива всички области на правото, засягащи всеки аспект на търговската дейност и осигурява пълния набор от правни услуги - от учредяване на компании и постоянно правно обслужване на търговската им дейност до осигуряване на правната им защита и представителство пред съдебни, съдебно-изпълнителни, арбитражни и административни органи и институции, за което разполагаме с изявени адвокати със сериозен процесуален опит и практика.
Консултации по търговски договори, преговори и представителство, правни становища, устройствен статус на недвижими имоти, спорове за собственост, реституционни претенции, ипотеки, съдебни обезпечителни мерки, устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, промяна на предназначението на земеделски земи, изменения на устройствени и кадастрални планове, издаване на визи за проектиране, одобрение на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж, откриване на строителни площадки, получаване на разрешение за ползване, учредяване на сервитути
Информация относно изискванията за емиграция в Канада. Безплатна оценка на възможностите Ви за емиграция. Цялостно или частично съдейсвие в течение на емиграционния процес.