Main.BG - Каталог
Добави връзка   Администрация   Карта  
 
Описание на сайта

АДВОКАТСКА КАНТОРА МЕДАРСКИ

URL на сайта:
Категории:
Описание:
Услуги на кантората! ГРАЖДАНСКО, ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ПРАВО - Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус - Изготвяне на договори - Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО - Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси - Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.) - Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака ТРУДОВО ПРАВО - Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
Пълно описание:
Услуги на кантората! ГРАЖДАНСКО, ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ПРАВО - Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус - Изготвяне на договори - Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО - Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси - Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.) - Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна - Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака ТРУДОВО ПРАВО - Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
Сайтове: Официални
Модераторска оценка: Не
Оценка от потребители: Не
Препратки към сайта:703
Препратки от сайта:1

Вашата оценка:

Въведете символите които виждате на картинката: