Main.BG - Каталог
Добави връзка   Администрация   Карта  
 
Описание на сайта

Logistic Documents Confidential - Архивиране на хартиен носител

URL на сайта:
Категории:
Описание:
Услугата архивиране на хартиен носител включва всички предвидени дейности, изискуеми за правилното му управление. Състои се от документи, собственост на клиента. Тези дейности винаги са съгласувани с действащите разпоредби и имат за цел постоянното оптимизиране на ефективността на работата и увеличаването на производството.
Пълно описание:
Услугата архивиране на хартиен носител включва всички предвидени дейности, изискуеми за правилното му управление. Състои се от документи, собственост на клиента. Тези дейности винаги са съгласувани с действащите разпоредби и имат за цел постоянното оптимизиране на ефективността на работата и увеличаването на производството. Услугите ни включват: Възможност за получаване на материала от седалището на клиента. Поставяне на документите в кутиии съгласно метода, посочен от клиента. Въвеждане на съдържанието на кутиите в електронната система за архивиране, чрез употребата на баркодове. Поставяне на кутиите на рафтовете на склада. Търсене на документите по досие, по папка или по отделен документ и изпращането им било по факс, било на хартиен носител. Унищожаване на документите при изтичане срока за архивирането им. Архивите се пазят в складови помещения на дружеството, снабдени с необходимото оборудване, изискуемо за правилното им и сигурно управление. За транспортирането и съхранението на документите се използват специални кутии срещу прах, проектирани по начин, подходящ за съхраняване на физическата цялост на хартиения материал. Използвайки информационните технологии, даваме на клиента възможността да се възползва от преимуществата, които предлага прехвърлянето на документи, които се пазят и съхраняват на хартиен носител, в архиви за дигитална обработка, за лесен и пряк достъп. Повишаваме качеството на ежедневния поток работа, с пълно уважение към специалните дружествени характеристики на клиента и винаги на принципа за постигане на основнатани цел: създаването на условия, които осигуряват ограничаването на стойността на управлението (по-добро функциониране, точно и пряко осведомяване, заетост на работен потенциал в производствени дейности и др.).
Сайтове: Официални
Модераторска оценка: Не
Оценка от потребители: Не
Препратки към сайта:527
Препратки от сайта:1

Вашата оценка:

Въведете символите които виждате на картинката: