Main.BG - Каталог
Добави връзка   Администрация   Карта  
 
Главна директория » Институции и орг.
Показване: Всички | Връзки | Статии
Общини RSS
Сортирай по: Популярност
1.
(0/1085) | Оцени
Официален сайт на Община Созопол
http://www.sozopol.bg/bg/ Невалидна връзка?
2.
(0/790) CY: 0 | Оцени
Община Сливо поле е прилежаща към Област Русе, Северна България. Територията й е 276 кв. км. Град Сливо поле се намира на 5 км. от р. Дунав. В общината има един град и 10 села – Ряхово, Бабово, Юделник, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Стамболово, Черешово. През общината минава главен път ІІ-21, свързващ центровете Русе и Силистра. В нея попада и част от „Защитена местност Калимок – Бръшлен“. Перспективни са екоземеделието и алтернативният туризъм. www.slivopole.ru-se.com
http://www.slivopole.ru-se.com Невалидна връзка?
3.
(0/702) CY: 0 | Оцени
Една от общините в област Разград е Цар Калоян. Тя граничи с общини Ветово, Разград, Иваново, Опака, Две могили и Попово.
http://www.rz.government.bg/ Невалидна връзка?
4.
(0/686) CY: 0 | Оцени
Административните звена на община Ковачевци издава удостоверения, адресни регистрации, разрешения, дубликати на различни справки.
http://kovachevtsi.com/ Невалидна връзка?
5.
(0/639) CY: 0 | Оцени
Община Лозница граничи с Разград, Търговище и Шумен. Територията й е 249 483 дка. и обединява 16 селища с 9 265 жители. В местността съществуват много читалища с развита художествена самодейност и интересен книжен фонд. В бъдеще районът ще развива земеделието и горските стопанства. В управителната сграда се осъществяват услуги по гражданско състояние и регистрации за повечето стопански дейности, преписи на документи, заверки, събират се налози и такси. Адрес: 7290 Лозница, област Разград, ул. Васил Левски 6, 08475 25 51, www.loznitsa.bg.
http://loznitsa.bg Невалидна връзка?
6.
(0/618) CY: 10 | Оцени
Портал за Публично-частни партньорства на Община Бургас. Възможности за инвестиции и партньорство с Община Бургас. Разгледайте обектите и проектите за публично-частно партньорство.
http://ppp.burgas.bg Невалидна връзка?
7.
(0/602) CY: 0 | Оцени
Община Полски Тръмбеш е част от Област Велико Търново и е разположена в Северна България. Площта й е 463 660 кв. км. с население от 14 451 души в 15 села. Железопътният транспорт и товарните превози са ключови за района. Добре развити са промишлеността, селското стопанство и бизнеса. Минералните извори привличат посетители с цел лечебен туризъм. Централната общинска администрация е на адрес: Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4, 06141 4141, www.trambesh.eu.
http://trambesh.eu Невалидна връзка?
Връзки в категорията: 7
Нови връзки
Община Полски Тръмбеш е част от Област Велико Търново и е разположена в Северна България. Площта й е 463 660 кв. км. с население от 14 451 души в 15 села. Железопътният транспорт и товарните превози са ключови за района. Добре развити са промишлеността, селското стопанство и бизнеса. Минералните извори привличат посетители с цел лечебен туризъм. Централната общинска администрация е на адрес: Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4, 06141 4141, www.trambesh.eu.
Една от общините в област Разград е Цар Калоян. Тя граничи с общини Ветово, Разград, Иваново, Опака, Две могили и Попово.
Община Сливо поле е прилежаща към Област Русе, Северна България. Територията й е 276 кв. км. Град Сливо поле се намира на 5 км. от р. Дунав. В общината има един град и 10 села – Ряхово, Бабово, Юделник, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Стамболово, Черешово. През общината минава главен път ІІ-21, свързващ центровете Русе и Силистра. В нея попада и част от „Защитена местност Калимок – Бръшлен“. Перспективни са екоземеделието и алтернативният туризъм. www.slivopole.ru-se.com
Административните звена на община Ковачевци издава удостоверения, адресни регистрации, разрешения, дубликати на различни справки.
Община Лозница граничи с Разград, Търговище и Шумен. Територията й е 249 483 дка. и обединява 16 селища с 9 265 жители. В местността съществуват много читалища с развита художествена самодейност и интересен книжен фонд. В бъдеще районът ще развива земеделието и горските стопанства. В управителната сграда се осъществяват услуги по гражданско състояние и регистрации за повечето стопански дейности, преписи на документи, заверки, събират се налози и такси. Адрес: 7290 Лозница, област Разград, ул. Васил Левски 6, 08475 25 51, www.loznitsa.bg.
Портал за Публично-частни партньорства на Община Бургас. Възможности за инвестиции и партньорство с Община Бургас. Разгледайте обектите и проектите за публично-частно партньорство.
Официален сайт на Община Созопол