Main.BG - Каталог
Добави връзка   Администрация   Карта  
 
Описание на сайта

Гражданска Лига на България

URL на сайта:
Категории:
Описание:
Гражданска лига на България е доброволно сдружение на граждани, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България. Гражданска лига на България е независимо сдружение с обществено полезна дейност и с идеална цел, което не обслужва отделна партия, политическа коалиция или лице, действащо на основание на Закона за политическите партии на Република България.
Пълно описание:
Гражданска лига на България е доброволно сдружение на граждани, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България. Гражданска лига на България е независимо сдружение с обществено полезна дейност и с идеална цел, което не обслужва отделна партия, политическа коалиция или лице, действащо на основание на Закона за политическите партии на Република България. Гражданска лига на България ще съдейства на всички независими организации и граждани, работещи добросъвестно за установяването на истински либерален и демократичен ред и съпъстващото го самоосъзнато и активно гражданско общество в България. Чрез Гражданска лига на България, ние се ангажираме с каузата за създаване и приемане на нова Конституция на България, чиито дух и текстове произтичат от автентичната свободна воля на суверена - Народа. Новата Конституция трябва да бъде основа и защитник на каузи, инициативи, идеи и ключови елементи на демокрацията, като елиминирането на недемократични уклони на иначе демократично избраното управление, чистата и прозрачна изборна процедура, върховенството на закона, пазарната икономика, гражданската култура, основаваща се върху индивидуалната ценност на свободата, свободния избор и толерантността и посрещане на нуждите на общността за участие и споделяне на визията за общо благо. До достигането на тази наша върховна цел, ние се ангажираме с опазването на конституционния ред, произтичащ от действащата Конституция, независимо от нашата увереност, че тя не беше създадена по волята, в името и за добруването на българския народ. Резултатът от тази подмяна е обществото, в което живеем сега - общество, в което истината бе заменена с всякакви форми на лъжа. Сега ние имаме общество, което може да бъде определено само с две думи - фасадна демокрация.
Сайтове: Официални
Модераторска оценка: Не
Оценка от потребители: 10.0 (оценен от: 1)
Препратки към сайта:860
Препратки от сайта:0

Вашата оценка:

Въведете символите които виждате на картинката: